ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประทุม ปฏิบัติธรรมบ้านคลองขนุนถึงแก่กรรม 
2นางพบพร ประนิสอนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงลาออกจากราชการ 
3นางสาวศิริพร ดอยลอมเกาะแก้วพิสดารลาออกจากราชการ 
4นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3ถึงแก่กรรม 
5นางสาววาสนา กุดวงค์แก้ววัดเขาสำเภาทองโรงเรียนบ้านหนองกระบอกฯ สพป.สกลนคร เขต 1