ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัยวัฒน์ รุทธโชติบ้านสำนักทองถึงแก่กรรม 
2นายณัฐพล จงกลกลางวัดตากวนลาออกจากราชการ 
3นายโสภณ น้อยจันทร์วัดกรอกยายชาลาออกจากราชการ 
4นางพรชนิตท์ ก้องกำไกบ้านปลวกแดงให้ออกจากราชการ 
5นายนัธพล พรมแก้วบ้านมาบตาพุดโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6นายศุภวัฒน์ มูลสารนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3ร.ร.บ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7นางสาวพิชญาภา หมวดไธสงค์วัดตาขันร.ร.บ้านโคกสว่าง สพป.อุดรธานี เขต 2
8นางสาวสุชาภัสร์ ป้อคำนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1ร.ร.บ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
9นางสาวพิชญดา ชัยฤทธิ์บ้านคลองน้ำแดงร.ร.วัดขรัวช่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1