ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุณา รัตนพรหมรินทร์อนุบาลระยองวัดหนองสนมลาออกจากราชการ 
2นางวิไล ยมจินดาวัดเกาะกลอยลาออกจากราชการ 
3นางจันทรา แก้วอุดรนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6โรงเรียนบ้านกะกำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1