ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพรรณี มงคลมะไฟนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร.ร.พุทธบารมี
2นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบวัดบ้านฉางสพม.23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1